Idearace 2024

Idearace on Etelä-Karjalassa järjestettävä liikeideakilpailu suomessa opiskeleville korkeakouluopiskelijoille sekä Etelä-Karjalaisille yrittäjille ja yksityishenkilöille. Idearacen järjestäjät Business Mill ja Lutes ovat sitoutuneet suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä. Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaatteilla niitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia henkilöillä on heistä kerättyihin tietoihin. Kerättyjä tietoja käsitellään tämän tietosuojailmoituksen kuvaamalla tavalla, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Idearacen palveluja voidaan tarjota eri laitealustoilla ja palvelut voivat sisältää linkkejä tai pääsyn muiden toimijoiden sivustoille tai palveluihin. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin. Idearace ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai käyttöehdoista.

Mitä henkilötietoja keräämme?
Keräämme ja tallennamme vain liikeideakilpailun toteutumisen kannalta oleellisia henkilötietoja kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muita tietoja, jotka ovat olennaisia tässä tietosuojailmoituksessa mainittujen käyttötarkoitusten kannalta.

Mistä tietoja kerätään?
Henkilötietoja keräämme rekisteröidyiltä itseltään kilpailulomakkeen kautta tai muista yleisistä saatavilla olevista tietolähteistä, kuten esimerkiksi sosiaalisen median kanaviemme käyttäjätiedot.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Idearacen palvelujen käyttäminen, henkilön muu asiallinen yhteys palveluihimme tai henkilön suostumus. Kaikissa käyttötapauksissa pyrimme pitämään yksilöivien henkilötietojen keräämisen minimissä.

Käsittelemme henkilötietojasi alla määriteltyihin yhteen tai useampiin tarkoituksiin liittyen.

  1. Palvelujen tarjoaminen
    Henkilötietojasi voidaan käyttää Idearacen palveluiden toteuttamiseen, pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen sekä palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn.
  2. Palvelujen kehittäminen
    Henkilötietojasi voidaan käyttää Idearacen palveluiden kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää Idearacen palveluihin liittyviin kyselyihin ja tutkimuksiin.
  3. Markkinointi ja asiakasviestintä
    Henkilötietojasi voidaan käyttää Idearacen palvelujen ja tapahtumien markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia kohdennettuja ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun asiakaspalveluun tai palveluihimme liittyvissä asioissa.


Miten käytämme evästeitä?

Idearace-sivusto käyttää evästeitä. Evästeitä luo Matomo Analytics, jota käytämme sivunlatauksien analysoimiseen ja nettisivumme kehittämiseen. Mikäli et halua evästeitä, voit kytkeä ne selaimestasi pois.

Mitkä ovat oikeutesi?
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkistaa kerätyt itseään koskevat tiedot sekä oikeus tietojensa oikaisemiseen, poistamiseen, rajoittamiseen ja siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on myös milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn.

Mikäli haluat käyttää yllä mainittuja tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi, pyydämme olemaan yhteydessä tietosuojavastaavaamme, jonka yhteystiedot on mainittu alla kohdassa ”Rekisterinpitäjän yhteystiedot”.

Voit myös milloin tahansa kieltää Idearacea käyttämästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- tai muita tutkimuksia varten. Voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia muutos-, vika- ja häiriötilanteissa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tietojen siirto tai luovuttaminen
Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta Idearacen ulkopuolisille tahoille ilman asianomaisen suostumusta. Käytämme verkkosivuillamme Matomo Analytics -työkalua, jonka palveluntarjoaja saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Myös näissä tilanteissa riittävä tietosuoja järjestetään GDPR-asetuksen mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Asiakkaidemme henkilö- ja muihin tietoihin pääsyoikeuden omaavilla henkilöillä on tietojen salassapitovelvollisuus.

Kerättyjä tietoja säilytämme niin kauan, kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii LAB ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus 2630644-6) /Business Mill, osoitteessa Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta sekä LUT Entrepreneurship Society ry, Yliopistonkatu 34, PL 20, 53850 Lappeenranta (Y-tunnus 2475174-9)